2. februar 2007

Februar er blå ~ February is blue

Blue February

Jeg tenker på å lage meg et syskrin – kanskje?

Maybe I will make myself a sewing box?


Ingen kommentarer: