5. januar 2007

SPC -07 Januar /January # 1

 
The first theme of the year is Resolutions. I have a few, even if I’m not too keen on calling those resolutions as in Starting or Stopping something new. They are rather reminders for me that I want to keep up the good work I’m already doing. Of course I am aware of the potential of improvement *giggle*

Årets første tema er Forsett / Beslutninger. Jeg har noen, selv om jeg helst ikke ser på dem som forsett i betydningen å Begynne med eller Slutte med noe. De er heller påminnelser til meg sjøl om å fortsette der jeg allerede er godt i gang. Jeg er veldig klar over forbedringspotensialet *fnis*


jan#1


It is important to me to organize my day. Since health put a stop to my working life a few years ago, I have been in search for new routines.
If you have a family with kids, you know that housework never stops. You can clean and clean and go on cleaning even more and you will never be “finished”. There is always more that could be done. And then there is all the rest.
I could fill my day with house cores and get really depressed. I have chosen otherwise.

I’m keeping lists. Not only to remember appointments and other important things. I love to run a line through the things I’ve done. That way I can see in writing that even on days when I feel like stuck in mud, I get things done. Important things. I am useful.

And then it is time to play! In 2007 I will find ways to organize my creative playtime even better. I will take more notes /do more sketches of my ideas, so that I don’t loose them before I get them done.
I believe I can fly!

Det er viktig for meg å organisere dagen min. Siden helsa satte en stopper for meg i arbeidslivet for noen år siden, har jeg vært på jakt etter nye rutiner.
Hvis du har familie med barn vet du at det aldri blir slutt på husarbeidet. Du kan vaske og vaske og fortsette å vaske uten å bli ferdig. Det er alltid noe som kunne vært gjort. Og deretter er det alt det andre.
Jeg kunne fylt dagen min med husarbeid og sunket ned i svart depresjon. Jeg har valgt det annerledes.

Jeg skriver lister. Ikke bare for å huske avtaler og andre viktige ting. Jeg elsker å sette en strek over ting jeg har gjort. Slik kan jeg se svart på hvitt at selv på dager da det føles som jeg sitter fast i sirup, får jeg gjort noe. Og det jeg gjør er viktige ting. Jeg er nyttig.

Og så er det tid for lek! I 2007 vil jeg finne måter å organisere den kreative leketida mi enda bedre på. Jeg vil bli enda flinkere til å notere /skissere ideene mine, slik at de ikke forsvinner for meg uten at jeg får satt dem ut i livet.
Jeg tror jeg kan fly!REF. Flylady.net: FLY = Finally Loving Yourself


        SPCIngen kommentarer: