11. januar 2007

Rar? Jeg? ~ Weird? Me?

 Senorita tror visst jeg er rar. I hvert fall mener hun at jeg bør klare å fortelle dere 6 rare ting om meg sjøl. Ærlig talt så er det visst ikke så vanskelig, jeg gjorde det allerede den 28.04.06; men gjentar gjerne:

1. Jeg snakker med vepser og humler.
2. Jeg har det med å glemme at jeg tar så stor plass ;-)
3. Jeg liker gamle sko. Et par sko er ikke virkelig gode før de er nesten utslitt.
4. Jeg har ekstrem høydeskrekk og blir svimmel to trinn opp i stigen - men liker å fly.
5. Jeg har vannskrekk, og har bosatt meg på ei øy.
6. Jeg er en samler på rehabilitering

Kan jeg kanskje komme på noen flere ting også? Faktisk er det slik at når jeg leser om andres merkverdigheter, så går det stadig et gjenkjennelsens lys opp for meg. Se bare her:


Grete må ha poteter til potetball (vi kaller det komle). Jeg og!


Mrs.Churshill er pysete når det gjelder bilkjøring. Jeg og, jeg tør ikke å kjøre andre steder enn her på øya.


Dolci faller for alle ting som ikke er perfekt. Jeg og!


Cruzidull elsker å reise men hater å pakke. Jeg og! Faktisk var det å pakke jeg skulle holdt på med akkurat nå. Det er derfor jeg sitter her og blogger – mye morsommere det! Men jeg får det sikkert morsomt i helga hvis jeg husker å pakke alt jeg skal.

Har du lyst til å fortelle 6 rare ting om deg sjøl? Du har’n!Senorita must think I am weird. She believes that I can tell you 6 strange things about myself. Maybe it is not so hard after all. In fact I already did so on April 28. 2006 and I gladly repeat:

1. I speak with wasps and bumblebees.
2. I tend to forget how much space I take up ;-)
3. I like old shoes. A pair of shoes are not quite comfortable until they are nearly worn out.
4. My fear of heights is extreme, two steps up the ladder and I’m dizzy - but I like to fly.
5. I am water phoebic. I live on an island.
6. I am a hoarder under rehabilitation

Maybe I can think of even more things. I often recognize myself when I read about other peoples weirdness. Look:

Grete must have potatoes when she eats potetball / komle (which is actually made of potatoes) Me too!

Mrs.Churshill is a chicken when it comes to driving a car. Me too, I only drive here on the island!

Dolci falls in love with everything that is not perfect. So do I!


Cruzidull loves to travel but hates packing. Just like me! In fact packing is what I should be doing right now. That’s why I sit here blogging – much more fun! But I am sure it will be a fun weekend, if I remember to pack what I need.

If you want to reveal 6 weird things about yourself, consider yourself tagged!


Ingen kommentarer: