2. januar 2007

Januar-lua ~ January hat

I januar er det Grumperinas Black Sea Hat som skal strikkes.

luer07jan1

Dette er første gang jeg strikker med perler og før jeg begynte var jeg veldig spent på om jeg kom til å bli gal av disse små perlene som skal flyttes på og plasseres rett. Heldigvis var det mindre frustrerende enn jeg fryktet. Jeg bruker to nøster garn og strikker partiene som er uten perler av det nøstet som er uten perler. Dermed blir perleskyvinga redusert til et minimum.


The January hat is Grumperina’s Black Sea Hat.
This is the first time I knit with beads and before I started I was unsure if these little beads that need to be moved and placed right, would make me crazy. Fortunately I found it less frustrating than I had feared. I knit from two balls of yarn and use the ball without beads for the parts without beads. This way the bead moving is reduced to a minimum.

luealongknapp1

Ingen kommentarer: